Theorie: De 5 Ordes der Vormen

 

De 5 Ordes der Vormen

In mijn onderzoek naar vormen en de invloed hiervan op mensen heb ik een vele dingen ontdekt die een grote invloed hebben op alles zoals; het leven, de wereld en de natuur. Het heeft een breedschalige invloed dus.

Om alles overzichtelijk proberen te krijgen ben ik uiteindelijk op een paar catagorien uitgekomen om de belangrijkste invloeden te specificeren en te onderscheiden van elkaar. Ik heb ze omgedoopt tot de 'Ordes'

De 5 Ordes zijn van toepassing op zo ongeveer alles, maar ook zeker op de effecten die uit de symbolen van mijn sieraden voortkomen. Elk sieraad dat ik maak geef ik commentaar bij wat betreft de Ordes om zo de kracht van elk sieraad te verduidelijken.

  • Absolute Patronen (universum)
  • Ritmes (leven)
  • Vrije Asymmetrie (chaos)
  • Oude Symbolieken (kracht)
  • Betekenis (bewustzijn)

De ordes zijn vaak veelvoudig te combineren. En de complexiteit die bereikt kan worden ermee is denk ik oneindig.Ik ben van mening dat mijn sieraden een krachtige invloed kunnen hebben op de gevoels- en bewustzijnsontwikkeling van alle mensen.

Absolute Patronen

Absolute patronen zijn zoals het al zegt absoluut en helder simplistisch. Dit simplisme is ook de grootste kracht ervan. Simplisme brengt een gevoel van de ruwste elementen in het universum tot ons. Het patroon is iets wat logisch is, en beredeneerbaar vaak met de minste moeite. Het komt overal voor en alles is er uit opgebouwd. Absolute patronen kunnen sterk bijdragen aan het gevoel van verbinding met dingen die een hoofdrol spelen voor het individu: De goden, of de creatie van het universum. Zodra je het tot je door laat dringen dat alles er werkelijk is betekend alles veel en zal je ook groeien door de verrijking van deze bewustwording. Absolute patronen hebben meestal de neiging mensen te fascineren of juist hoofdpijn op te wekken, het roept onze innerlijke nieuwsgierigheid aan en behoefte naar het uiterste.

Oude Symbolieken

Symbolieken zijn creatieve patronen die goed te herkennen zijn en vaak verwijzen naar gebeurtenissen in het verleden die erg belangrijk waren toen en tegenwoordig vaak nogsteeds zijn. De invloed van symbolen en de betekenis die gekoppeld wordt door individuen zijn erg verschillend afhankelijk van de ervaringen van die persoon met de specifieke symbolen en van de verbonden regels door de creator (bron) van het symbool. Symbolieken kunnen zowel mensen in groepen scheiden als ze bij mekaar brengen. De macht van symbolen zijn riskant in tijden van chaos en verdrukking maar in tijden van groei en vrede zijn ze vaak gekoppeld aan goddelijke machten en leiden ze soms zelfs hele volkeren richtingen uit waarvan over te laten is of het goed of slecht is, zelfs voor mensen vele generaties er na. Sommige symbolen creeert men nieuw, en dat doe ik zelf regelmatig.

Betekenis

De betekenis van het geheel is vaak over te laten aan de interpretatie van diegene die erbij betrokken zijn. Betekenissen kunnen ook opnieuw bedacht worden. Sommige mensen houden ervan om de betekenis van iets opnieuw te bedenken als een toevoeging aan de symbolieken uit de oude tijd die al aanwezig waren. Zo kan de combinatie van 2 verschillende symbolen samengevoegd een nieuwe betekenis erbij krijgen. De betekenis die gegeven wordt kan echter vaak niet oude symbolieken ongedaan maken, het kan wel een contrast stellen, een paradox blootleggen of een samenwerking verhullen. Maar het ene heft niet het andere op. Betekenis is een krachtig omsluitend principe, maar evenzo vluchtig.

Ritmes

Ritmes zijn patronen die levend en herhalend zijn en vaak associaties opwekken van levende elementen zoals planten of dieren maar ook de aarde zelf en het effect groeien in het algemeen. Ritmes kunnen heel goed verandering in het wereld van het leven weergeven maar ook de kosmische veranderingen; De beweging van alles. Ritmes kunnen de geest van mensen mobiliseren en motiveren om onze natuur te volgen. Bij verdwaling van de geest kunnen de ritmes worden verstoord en moeten opnieuw nieuwe ritmes gevormd worden op het veranderde fundament. Dit principe is zo ongeveer de hele basis van de evolutie, evolutie komt namelijk in stappen voor, per generatie, en is dus per definitie een ritme. Ritmes houden nauw verband met aanpassingsvermogen en geleidelijke veranderlijkheid.

Vrije asymmetrie

Vrije asymmetrie lijkt in z.n meest ruwe vorm min of meer chaos, iets wat moeilijk te vatten is en vaak onrust of opwinding veroorzaakt in onze geest. Het haalt de gecreeerde balans in ons onderuit en legt onze meest innerlijke zelf bloot zichtbaar voor diegene die werkelijk kijken. Confrontatie met Vrije asymmetrie kan dus zowel tot stress en agressie leiden als creativiteit en hervorming, afhankelijk van de aanleg en levenskeuzen van de persoon die ermee geconfronteerd word.  Door de invloed die het kan hebben kan Vrije asymmetrie direct geassocieerd worden met wildheid; De kracht die dierlijk leven nodig heeft in tijden van het grootste gevaar om te overleven. Vrije asymmetrie is een machtig verschijnsel de bron van evolutie en ontwikkeling, maar ook gevaarlijk in een wereld waar gestreefd wordt naar controle, overzicht en stabiliteit.