Theorie: Licht en Duisternis, Goedheid en Slechtheid

 
De grootste culturele verwarring der tijden

Goedheid en Slechtheid worden door velen gelijk gesteld met Licht en Duisternis.
Vele religies en culturen gebruiken deze woorden als synoniemen van elkaar, waar Goedheid en Slechtheid vooral Sociaal georienteerd lijken zijn Licht en Duisternis meer Spiritueel georienteerd.
Maar er zijn sterke verschillen tussen deze termen, die de twee totaal verschillende effecten maken.

Wat zijn de grootste verschillen?
- Licht en Duisternis zijn Objectief terwijl Goed en Slecht Subjectief zijn.

Wat voor de een goed is is voor de ander slecht. Goed en Slecht zijn woorden die egocentrisch georienteerd zijn. Het perspectief bepaald wat goed en slecht is.
Dit maakt dit principe heel erg vluchtig en makkelijk manipuleerbaar.
Het concept word door deze eigenschappen ook uitgebreid gebruikt om verhalen interessant en complex te maken. De subjectiviteit van Goed en Slecht zijn een eeuwigheid gedebatteerd omdat men altijd maar poogt om het uit het subjectieve te trekken en het over 1 lijn te trekken met de elementaire effecten van Licht en Duisternis. Dit is simpelweg onmogelijk.

Licht en Duisternis zijn woorden die sterk archetypisch georienteerd zijn. Het zijn concepten die door de hele geschiedenis zijn gebruikt in Mythische verhalen, en in Religieuze verhalen.
Ook zijn door de hele geschiedenis heen de meeste vormen van magie opgedeeld in Duistere en Lichte magie.
Cultureel gezien laten velen zich inspireren door Licht en Duisternis en vele kunstenaars gebruiken deze concepten om hun inspiratie uit te drukken. Echter zijn er maar weinigen die deze concepten doorgronden en aarden tot effecten die in tegenstelling tot Goed en Slecht heel objectief zijn en duidelijk definieerbaar.

Licht is energie en zo is Duisternis ook energie. Spirituele energie die sterk contrasterend zijn. Elkaar tegenwerken, maar ook elkaar in balans houden. Het zijn energieen die alle dingen terug zijn te vinden. Het zijn de Yin en de Yang.

- Licht is energie van creatie, stabilisatie, rust en vrede. Samenbrengende energie. vertrouwen, zorg en liefde. Gevoelens.
- Duisternis is energie van destructie, destabilisatie, onrust en oorlog. Opbrekende energie. Angst, haat en passie. Emoties.Als men dit laat doordringen zullen vele mystieke dingen een stuk helderder worden.
Moge de lezer voorgoed helderheid hebben over deze primaire krachten en ze nooit meer verwarren met de sociale concepten van goed en slecht.

updated 9 juli 2009