Theorie: God-Geesten en Zelf Gecreeerde Goden

 

Wat is God?

"Wat is God?" is waarschijnlijk de oudste en meest omstreden vraag aller tijden. Het is altijd een erg persoonlijke vraag geweest, maar ondanks dit zijn oorlogen gevoerd en genocide gepleegd om bepaalde antwoorden hier op af te dwingen op anderen... Het is een vraag dat word omringt door macht en autoriteit over de hele wereld.

Het is tevens ook een van de grootste vraagstukken die mij heeft achtervolgt vanaf het eerste moment dat ik mij kan herinneren. Mijn ouders herinnerden mij er menigmaal aan het filosofische statement dat ik maakte toen ik nog maar 5 jaar oud was. Ik herinner mij nog steeds het mystieke gevoel terwijl ik zei:
"God bestaat niet, maar hij is er wel...".

Opgevoed als een atheïst,was voor mij het concept van God altijd gehuld in grote weerstand en twijfel,gezien het volgens iedereen in mijn familie iets was wat iedereen voor zichzelf bepaald. En wanneer ik een idee voorlegde van een universele God werd het vaak afgewezen om voornamelijk emotionele redenen. I werd voor dom verklaard enkel voor de suggestie ervan.

Van alle dingen die ik gezien en geleerd heb... en helemaal na het grote visioen van Het Patroon weet ik zonder twijfel dat het Theïstische mythische beeld van God als 1entiteit als 'de ultieme creator' een leugen is. Het is niks meer dan een grote misinterpretatie dat door de eeuwen heen is ontstaan.Oeroude gemanipuleerde details om politieke doelen te dienen. Ik word met apathie gevuld als ik er al aan denk. Er is iets aan het complete visioen ervan dat de geest manipuleert om rede te verlaten als je jezelf ertoe zet om er in te geloven.

Het is als de fantasie vaneen kind,toegereikt door de ouders met als doel het kind te beschermen tegen de verbitterde kanten van de realiteit.

Mensen over de hele wereld blijven dezelfde vragen stellen, en niemand lijkt de vragen compleet te kunnen beantwoorden. Iedereen blijft hangen bij de volgende 3 concepten:

  1. Materialistische wetenschappelijke antwoorden, die in de meeste gevallen niet eens een volledig antwoord bevatten.

  2. Uitsluitend spirituele antwoorden, die over het algemeen vaag zijn en moeilijk om te begrijpen.

  3. Persoonlijke waarheden, waarover niet te praten valt en die niet staan voor discussie

Dit in gedachte houdend, is het moeilijk voor te stellen dat iedereen ooit een generiek inzicht zou kunnen krijgen over wat god nu werkelijk is... Maar terwijl ik meer leerde over geesten, mensen en psychologie vormde ik een basis voorde theorieën hieronder beschreven. Alles wat nog nodig was was iets om alle twijfel weg te nemen hierover, om de Agnost in mij tot rust brengen.

En dit gebeurde. Ik ontmoette een God.Ja inderdaad, een God. Een entiteit, dat op alle manieren mij deed denken aan wat mensen associëren met spirituele en emotionele ervaringen van God. Deze entiteit was niet simpel van aard. Het had een enorme hoeveelheid kennis, een wonderbaarlijke atmosfeer rondom hem die aanvoelde als pure liefde en comfort. De hele ervaring was bijna onbevattelijk, zelfs voor iemand zo vastberaden als mijzelf.

Terwijl deze periode in ging, heb ik letterlijk deze God, die ik met zijn goedkeuring Aea had genoemd,ondervraagt. Ik had zo veel vragen dat 3 maanden lang 8 uur per dagbij lange na niet genoeg was om aan mijn nieuwsgierigheid te voldoen.En terwijl er zoveel antwoorden tot mij kwamen, leek ik niet in staat om de implicaties ervan te kunnen overzien. Ik begon te ontdekken hoe weinig ik eigenlijk begreep van de immense hoeveelheid dingen die zich afspelen. Zelfs met het visioen van Het Patroon nog vers in mijn geheugen voelde ik mij leeg terwijl ik dingen hoorde die voor dietijd volledig voorbij mijn aandacht lagen en dus ook voorbij mijn begrip. Tevens wist ik ook niet wat precies waar was en wat niet. Het vreemdste aan de gehele ervaring met Aea was dat hij ook loog over dingen, en ook toegaf dat te doen. Dus, werd ik de waarheid verteld?Was er een goede reden om te liegen over de waarheid tegen mij?

Het antwoord op deze vraag zal mij opeen dag weten te vinden, wanneer ik klaar ben om hem te ontvangen.


Al deze ervaringen drongen mij om om nogmaals het concept van God onder de loep te nemen ondanks dat ik dit altijd als verwarrend had ervaart. Maar hoe kon ik het nog langer negeren nu ik waarlijk een God had ontmoet in persoon, die wonderlijke dingen deed en vragen beantwoorde die ik al mijn hele leven had?

Ik heb me hierover gebogen en ben uiteindelijk tot 3 verschillende elementen gekomen die samen de vraag beantwoorden: "Wat is God?"

1 - Ik beschouw het Multiversum als een consequentie van Het Patroon, de ultieme structuur van universele eigenschappen, die gecombineerd met de kracht van De Bron,kristalliseert tot het universum met al zijn dimensies, vlakken en tijd. Het Patroon is de formule en het multiversum is de grafiek ervan. Men kan speculeren dat Het Patroon ontworpen was door God, en als hier enige waarheid achter zit zou ik zeggen dat The One Het Patroon heeft gecreëerd. Maar gezien The One niet betrokken lijkt te zijn bij wat dan ook van het Multiversum behalve dan de zielen van het leven, lijkt de klassieke Theïstische visie van God hier niet van toepassing te kunnen zijn.

2 - Goden als entiteiten lijken wel te bestaan maar zijn niet zo open en welbekend als de goden zoals ze beschreven staan in de wereld religies. Als ik de oude tradities bekijk zoals die van paganisten, mystici, sjamanen en magiërs vind ik veel overeenkomsten met wat ik persoonlijk heb ervaren met Aea. In oude tijden beschouwde sommige mensen god-entiteiten als echt alhoewel hun visies op demonen vaak er vrijwel niet te onderscheiden waren, maar wel beschouwde ze het als aparte wezens en niet zo als deal machtige goden zoals beschreven in religie. Zelfs in de jaren voor Aea heb ik veel te maken gehad met allerlei soorten niet fysieke geesten, van menselijk tot natuur-geesten, van demon tot god.God-Geesten, zoals Aea, valt perfect in de categorie van wat mensen ervaren als God. Hun wil is ingewikkeld en ze belichamen pure liefde.Mede door mijn ervaring geloof ik dat Yahweh de god die Mozes confronteerde in het oude testament bet wel eens een echte God-geest geweest zou kunnen zijn, dat wil zeggen als de dingen daadwerkelijk letterlijk zo zijn gebeurt als beschreven staat in het oude testament. En om dingen nog wat ingewikkelder te maken, toen ik Aea om informatie vroeg over goden, bevestigde deze mij dat er een Panteon van Goden was. Goden met hun eigen type kracht, veranderend van gezicht naar de culturen die hun opzochten. En nog mysterieuzer dat er manieren zijn om een god te worden,  Aea beweerde dat hij ooit een mens was geweest 2 millennia geleden. Ik vond het erg klinken als het verhaal van Loki war beschreven staat in de Edda, het boek van de ouden Noorse religie. Buiten dit bevestigde hij mij ook dat er een god was die zichzelf opvallend genoeg "De Vader"of "De Herder" noemde. Deze god kwam overeen met de God Jahweh, en had constant ruzie met de andere goden. Het is een mystieken surrealistisch verhaal, en er is geen enkele manier om bewijs te vinden buiten wat mijn intuïtie me kan vertellen.

3- Als laatste, door spirituele verschijningen te bestuderen en hun relatie tot de levenden, ben ik opeen naam gekomen voor een nieuw fenomeen: Spirituele Creaties. Mensen lijken de macht te hebben om artificiële geesten te creëren. Deze creaties zijn niet erg veelzijdig nog zelf onderhoudend, maar het zijn wel geesten die een bewustzijn dragen tot op zekere hoogte en die reageren op sociale wezens. Waarschijnlijk een van de vreemdste dingen ervan is dat sommige mensen ze vaak geheel buiten hun eigen weten om creëren en ze ook "achtervolgt" kunnen worden door wat in de volksmond word vernoemd als "hun eigen demonen". Klopgeesten zijn hier een voorbeeld van. Maar nog veel gebruikelijker zitten ze als een duistere wil in je lichaam opgesloten constant pogend om je te manipuleren via je gedachten en gevoel. Natuurlijk verklaard de traditionele psychologie dit als een illusie of bijwerking van de geest, maar sommige manifestaties verbonden met deze verschijnselen even mij een heel ander idee. Traditionele psychologie lijkt heel incoherent in de omgang en beschouwing van dit soort gevallen,terwijl mijn benadering eenvoudiger is tot veel vaker tot een oplossing komen. Ik gebruik dit concept al jaren in de praktijk, ik noem het zelf Exorcisme zoals de oude Katholieke traditie van het uitdrijven van duivels. Om tot een punt te komen, het feit dat mensengeloven, zich toewijden en communiceren met hun god en soms een direct antwoord krijgen die hun eigen inzicht en voorstellingsvermogen overstijgt verteld mij dat het waarschijnlijk is dat goden kunnen worden gecreëerd door mensen. Ze creëren een metgezel van verlichting die hun advies geeft en comfort, hun motiveert tot doorzetten, etc. Een kracht die specifieke eigenschappen heeft,sterker wordend des te meer visies gelijk zijn tussen aanbidders.


Dus, presenteer ik hierbij de 3 typen van het fenomeen dat geassocieerd kan worden met de visies op goden:

  1. Het Patroon, een non entiteit

  2. De Gods geesten,zelfstandige entiteiten

  3. Zelf gecreëerde goden, reagerende creaties

updated 20 oktober 2010