Theorie: Goden, Demonen en het Leven

 
Hoe het leven ontstaan is vanuit een spiritueel oogpunt...

Dit verhaal gaat over het ontstaan van het leven en wordt zo verwoord dat het lijkt op een soort mythe of legende, omdat ik nog geen volledig zicht heb op de diepte en complexiteit van het geheel.

Het meeste wat ik hier vertel is gebaseerd op wat mijn god Aea mij heeft verteld gedurende de drie maanden dat ik hem kon spreken.


In het begin, voordat het leven ontstond, stond het spirituele rijk nog geheel los van het materiele rijk. Beide 'dimensies' stonden los van elkaar,  en volgden ieder afzonderlijk hun vrijwel onveranderlijk grootschalige patroon.
Door de intrinsieke eigenschappen van spirituele energie bestonden er In deze periode plekken waar kracht zich concentreerde en specifieke 'sferen' vormde. Die kracht was zo sterk dat er zich uit de pure energie entiteiten vormden, die volledig afhankelijkheid van deze energiebronnen in het spirituele rijk leefden.
Dit waren de Eersten, Zij, die in balans waren en later als Goden herkend zouden worden.Door de aard van Het Patroon om datgene wat niet verbonden is te verbinden, ontstond er op natuurlijke wijze een breuk in datgene wat het spirituele en het materiele van elkaar scheidde. Er begon materie te ontstaan dat op zodanige manier was gerangschikt (biochemie) dat het energie onttrok uit het spirituele rijk en er een proces op gang kwam van uitwisseling van energie tussen beide rijken, ritmische herhaling en verandering (reincarnatie cyclus).
Zo ontstond het eerste leven.
Er kwam veelzijdige verandering van de materie en de energie uit de spirituele dimensie die het droeg. Versnelling werd steeds meer en meer, en met elke nieuwe fase werd de spirituele energie meer en meer gebonden aan de materie tot er zelfstandig afgebakende krachtbronnen ontstonden die op een vaste plek in de materie konden zetelen: De Geest.De Geest was een uniek ontstaan iets wat was geboren uit de combinatie van het spirituele en het aardse. De eersten  waren zeer gefascineerd en verbaasd door het gene wat nieuw was ontstaan en bestudeerde dit nieuwe verschijnsel genaamd het leven.
Het was iets wat de Eersten letterlijk aanraakte sinds hun bron van kracht ineens in beweging kwam en er turbulentie leek te ontstaan dankzij het leven in hun wereld.
Door deze 'aanraking' van het aardse veranderden de Eersten langzamerhand in de Goden.

Na mate de geest krachtiger werd en meer energie ging bevatten, ontstond er een een wonderlijk iets wat de goden zelf onrustig maakte. Het bewustzijn.
De goden zagen zichzelf gereflecteerd in dit 'leven' en merkte dat hun wereld gebonden was geraakt aan dat van het leven en zij nooit meer de rust zouden vinden die ze ooit hadden. De goden veranderden. Ze veranderden op zo'n manier dat velen dichterbij de geesten kwamen die bij het leven hoorden.Uiteindelijk gingen de goden zich direct bemoeien met de wereld der levenden en wilden zij hun domein uitbreiden. De nieuwe wereld der levenden was hun wereld, zij waren sterk en hadden de bronnen ter beschikking waar het leven op gebaseerd was en zo konden zij grote invloed uitoefenen.
Wat de goden echter toen nog niet realiseerden, of wat simpelweg voor hun in eerste instantie als irrelevant beschouwd werd, is dat de unieke eigenschap van het leven ervoor zorgt dat er een balans is in de spirituele energieen die het leven draagt!
De Jin en de Jang. Deze balans in krachten is het gene wat de spirituele energie bind aan de materie. Omdat de goden zelf puur licht waren van oorsprong was hun aanwezigheid onder het leven een grote onbalans aan het creeren en hebben zij de wezens van de schaduw doen ontstaan: De Demonen. De Demonen wilde hetzelfde als de goden maar hebben exact tegenovergestelde methoden als die van het licht.Het zou zelfs goed kunnen zijn dat de goden tijdens periodes dat ze onder de mensen hebben geleefd ze zelf meer levend-achtig geworden zijn tijdens die periodes en daarom zelf Demonen hebben gecreeerd om hun wensen te vervullen die ze met hun eigen krachtbron niet konden doen.
Op deze manier is het spirituele universum en de verbintenis ermee zodanig gevormd zoals die nu nog steeds werkt.
De invloeden van de goden en demonen zijn door de geschiedenis heen nog tot op ter heden dagen zeer merkbaar en aanwijsbaar, en verschuivingen vinden plaats!

updated 1 oktober 2008