Theorie: De Reincarnatie Cyclus

 
Voorwoord:
Voor mij is dit een zeer hectisch werk om door middel van tekst uit te leggen, maar toch doe ik hier een poging toe.
In de loop der tijd zal ik waarschijnlijk veel dingen veranderen en toevoegen om de feiten beter uit te wijzen. Dit mede omdat het onderwerp vrijwel ongrijpbaar is voor velen....

De Reincarnatie Cyclus is een idee wat al heel erg oud is, en word gedragen door verschillende religies.
Het concept van reincarnatie heeft mij altijd gefascineerd en ik wist dat er iets in zat wat waarheid bevatte. Maar hoe kan zoiets bizars nou?
Ik heb lang gezocht naar ideeen die genoeg waarheid bevatten over de reincarnatie cyclus om een definitieve conclusie erover te kunnen trekken. Maar nu is mij dat na een aantal onthutsende en bizarre ervaringen gelukt!

De reincarnatie cyclus bestaat, en hij werkt redelijk nauwkeurig zoals word beschreven door het boeddhisme. Echter laat dit een heleboel vragen open over hoe het nou precies werkt en waarom!
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn er een aantal waarheden die 'onthult moeten worden' aan de lezer:

  1. Het leven is een samenkomst van delen van de materiele wereld en delen van de spirituele wereld.
  2. Er zijn dingen die in meerderheid materie zijn, en dingen die in meerderheid spiritueel zijn.
  3. Alle energieen (geesten) die van oorsprong gebonden waren aan de materie (leven). zal een cyclus doorgaan die ervaart word als leven en dood, en zijn gebonden aan de Reincarnatie cyclus tot in de eeuwigheid, of tot de geest zodanig veranderd is geraakt dat het zich niet meer kan binden aan de materie en dus zo niet meer levend zal worden.
  4. Er zijn 4 verschillende toestanden van energetisch zijn waarin een geest zich binnen de reincarnatie cyclus kan bevinden. De Gebonden toestand, de Schemer toestand, het Licht en de Duisternis. Dit zijn vlakken die in elkaar over gaan als kleuren binnen een spectrum.

  • Het leven is een samenkomst van delen van de materiele wereld en delen van de spirituele wereld.

Wat bedoel ik met dit eerste? Het klinkt nogal vaag om te denken dat er zoiets zou zijn als een 'wereld die zou bestaan uit spirituele energie'. Dit is ook zeer mysterieus en het zou helpen om het eerder voor te stellen alsof de spirituele wereld een andere dimensie is. Een manier om naar tijd en ruimte te kijken die mogelijkheden opent die de tegenwoordige materiele logica ontstijgt. Een zekerheid is dat alles wat leeft een kracht draagt die allemaal voortkomt uit dezelfde bron: Het spirituele.
Alles wat verder ontwikkeld is geraakt binnen het leven, zoals bijvoorbeeld de mens, is een complexere binding tussen de spirituele en de materiele wereld.

Als je uitgaat van dit principe dan zou je ook kunnen inzien dat 'de geest' van een mens buiten dat het gebonden is aan een lichaam, ook beschouwd kan worden als aparte entiteit; een object. Net als het lichaam als een object beschouwd kan worden.

  • Er zijn dingen die in meerderheid materie zijn, en dingen die in meerderheid spiritueel zijn.

Hoe kan het dat een steen op zich geen veranderlijkheid bevat, geen leven, geen geest? Sommige oude religies zeggen dat dit wel kan, dat alle objecten leven bevatten maar ik heb hier m'n eigen ideeen over. Deze heeft te maken met de reincarnatie cyclus.
Hoe kan het dat veel mensen (de ene sterker dan de ander) soms activiteiten ervaren die niet voortkomen uit enige materiele objecten? Spoken? Magie?
Waarom bestaan dit soort dingen? Waarom kunnen hier zoveel vragen over gesteld worden? Het antwoord is simpel, omdat er een hele wereld achter zit die ontdekt kan worden en begrepen.

Een object kan levend worden gemaakt, of anders gezegd; kan een 'geest' krijgen, als een levend wezen zoals een mens dit object als levend zal beschouwen. Dit houd niet altijd in dat bijvoorbeeld een steen ook gaat rondlopen of zo, maar wel dat de steen een energie gaat bevatten die reageert op zijn creator of op vergelijkbare 'energie dragende objecten'
Een geest kan zonder lichaam zijn en dingen doen die iemand kan doen die wel een lichaam heeft, alleen zonder de dingen die uitsluitend het lichaam doet. Een geest kan denken, voelen, zijn aanwezigheid kenbaar maken, spanning creeren, en vooral: reageren op datgene wat erop lijkt: de geest die nog wel aan een lichaam gebonden is.

Maar als dit kan, wat is dan het leven? Wat is het ik eigenlijk?
Het antwoord is de reincarnatie cyclus.
Een grote vloeiende energie stroom die als de kringen van een magnetisch veld of als een zonnen in een melkwegstelsel, rond draaiend en stromend bewegen door een cirkel die los van tijd en normale ruimte staat. Elke plek een verandering die overgaat in de volgende staat!

  • Alle energieen (geesten) die van oorsprong gebonden waren aan de materie (leven). zal een cyclus doorgaan die ervaart word als leven en dood, en zijn gebonden aan de Reincarnatie Cyclus tot in de eeuwigheid, of tot de energie zodanig veranderd word dat het zich niet meer kan binden aan de materie en dus zo niet meer levend zal worden.

Dit is wat de reincarnatie cyclus daadwerkelijk maakt.
Energie sterft niet, het verplaatst zich naar een andere plek die de energie kan dragen. Als een mens of elk ander soort leven sterft, begeeft de materiele container; het lichaam kan de connectie tussen de geest en het lichaam niet in stand houden. Met als gevolg dat de geest los komt en zich door herinnering van het lichaam, die nog steeds in het vroege stadium reageren, als ware het lichaam niet verloren is en zich trachten te binden aan de materie ook al is daadwerkelijke verankering vrijwel onmogelijk doordat alle materie moet groeien om de groeiende geest heen om een geest in stand te kunnen houden.
Er zijn verschillende dingen die een geest kan doen:

Het kan blijven vasthouden aan de neigingen om zich aan het materiele te willen binden (het niet willen erkennen dood te zijn) en ronddwalen in vrijwel onveranderlijke toestand. In deze toestand is het soms mogelijk voor demonen om grip te krijgen op 'diegenen die niet willen terug keren'

Het kan erkennen wat de toestand is en overgeven aan de stroom van de reincarnatie cyclus en 'Het licht betreden' om zo de volgende fase in te gaan en de mogelijkheid krijgen weer te binden aan een nieuw lichaam. Sommige zullen gewillig de duisternis betreden, dit is namelijk ook een pad binnen de reincarnatie cyclus.

Het kan zich binden aan een god of demon als deze de gelegenheid aangeboden krijgt, kracht toebedeeld krijgen en daardoor zodanig veranderen dat ondanks dat de geest van oorsprong toebehoort heeft aan de 'levenden' hij nu ontkoppeld raakt en de cyclus verlaat om als puur energetisch wezen verder te gaan. (een Engel worden)