Theorie: Het Patroon

 
Het ontstaan van de Patroon Theorie

Vanaf dat ik wakker werd in dit leven en bewust werd van mijzelf en de wereld ben ik altijd zoekende geweest naar de waarheid van de wereld.
Ik begreep nog helemaal niks van alles wat er om me heen gebeurde en was altijd erg gefrustreerd omdat ik het niet begreep; het niet kon overzien.
Ik zag allemaal dingen gebeuren om mij heen: Dingen die ik deed en dingen die veroorzaakt werden door andere mensen en objecten. Ik zag overeenkomsten maar ik begreep niet waarom het allemaal zo werkte. In deze tijd ben ik in eerste instantie veel gaan leren begrijpen, hoe dingen werken, hoe materie werkt, 'Wat werkelijkheid is en wat fantasie'.
Uiteindelijk leek ik grenzen tegen te komen die ik niet voorbij kon komen zoals bijvoorbeeld: "Alles heeft een begin en een eind".
Omdat ik bij veel mensen zag dat zij naar 'antwoorden' zochten in religie ben ik zelf ook conventionele religies gaan benaderen en nader onderzocht wat voor doelstellingen zij hadden en de effecten die deze doelstellingen hadden op mijzelf. Mijn conclusies waren voor mijzelf zeer verontrustend. Ik ontdekte in de loop der tijd dat ik eigenlijk iemand ben die zich altijd volledig stort in dingen, met hart en ziel, en zo ook religies. Maar tevens zijn er dingen, waarheden die ik voel, die niet ontkent kunnen worden zonder mezelf te onteren. Vele religies leggen dit toch op. Ik was beklemd door wat ik allemaal tegenkwam, en allemaal zei het tegen mij:
"Geef op! Je zal het niet begrijpen, je mag het niet begrijpen. Het hoort niet begrepen te worden! Wat jij wilt is slecht! Beperk jezelf en volg ons!"

Ik weigerde om me er bij neer te leggen of me te laten afschrikken erdoor en leed pijn in mijn ziel om deze dingen die werden verteld. Ik ervoer de wereld als een gevaarlijke, vrijheid ontnemende plek die er op gericht was om mij mijn ziel te ontnemen. Ik isoleerde me hierdoor en ontliep vele sociale activiteiten die ik wantrouwde. Ik werd alleen... In mijn beleving dacht ik anders dan iedereen, en ik broedde op iets. Iets in mijn gedachten was aan het ontwikkelen wat tot dan toe nog niemand ter wereld ooit op die manier zou hebben gedaan... Ik broeide op de bron van alle kennis; een kennis die de wereld zou overspoelen en elke opgelegde beperking zou ontdoen van zijn kracht!
Ik moest en zou begrijpen waarom alles zo is als dat het is met geen enkele uitzondering! Ik wilde voorbij de grenzen van mijn subjectiviteit en overzicht hebben ten koste van alles! Alles wat mij gewaarschuwd was en afgeraden...
Zo'n heftige opgave heeft zo zijn tol gehad en mede doordat mijn doel hooggegrepen was heb ik veel gedwaald in misvattingen waarvan ik hoopte dat het hetgeen was wat ik zocht. Men ervoer mij als gedreven, maar verdwaald. Een zoekende ziel...

Tijdens mijn 16de levensjaar heb ik een visioen gehad wat mijn hele wereld heeft doen schudden!
Ik heb voor het eerst een visioen gehad waarin ik voelde, zag en ook hoorde hoe alles werkt wat er bestaat door de eeuwige veranderlijkheid van tijd verbonden. Het duurde enkele minuten en was zeer overdonderend om te ervaren.
Wat ik ervoer was alsof ik in razend tempo door het hele universum vloog en zag hoe alles werkte in verhouding tot elkaar: De Melkweg stelsels, de planeten, het leven in al z'n facetten en de kleine dingen die samen het leven vormen. Hoe Atomen eruit zien en daar nog voorbij in de surrealistische vlak van de quarks en daarachter. Al deze elementen veranderden in verschillende tijdsnelheden en ik merkte hoe relatief tijd zelf is tot objecten zelf. Ik zag zoveel overeenkomst! Alles was als elkaar, alleen 'net anders' Dit deed mij heel erg denken aan dingen die ik rond die periode onder andere op school te zien had gekregen. Met name wiskundige algoritmes, fractals, en als uiterste Het Mandelbrod

   

Tijdens dit visioen kwam eerst het gevoel en toen het grote idee tot mij:
"Alles wat er heeft bestaan, bestaat en zal bestaan is 1 ding. Alles is 1 grote wiskundige formule die zo groot en complex is dat het onwaarschijnlijk is dat iemand hem ooit in z'n geheel zal kunnen bevatten. Echter is het in verhouding niet al te lastig om te erkennen dat het bestaat als men kan erkennen dat er niet zoiets bestaat als eindigheid..."

Vanaf dat moment was Het Patroon het fundament van mijn persoonlijke religie en denkwereld geworden. In de jaren daarna heb ik nog geen enkele uitzondering op mijn ontdekking kunnen vinden, eerder steeds meer bevestiging.
Ik heb dingen ontdekt als: "Er bestaat geen Chaos. Chaos is het gebrek aan in- en overzicht over hoe de structuur werkt van iets."
Als de schaal waar vanuit iets bekeken word word veranderd (dichterbij of verder weg) komen vaak andere systemen en verhoudingen bloot te liggen die het een stuk minder chaotisch maken, en het verband met de rest van het geheel een stuk duidelijker maken.
Een belangrijke invloed van het patroon is: De verandering door het bewustwording of 'zijn' van een individu. Het is vreemd dat een individu zodanig inzicht kan krijgen in de werking van alles dat het het een significante verandering kan teweeg brengen. Dit maakt het patroon een stuk complexer om te kunnen overzien, immers is het trachten en slagen in het overzien ervan daardoor technisch gezien onmogelijk en zal ondanks dat het bewustzijn omvattender word er toch altijd meer zijn.
Mijn conclusie is; Totale absolute nauwkeurigheid is praktischer wijs onmogelijk. Wat het belangrijkst is is dat de inschatting goed genoeg klopt om de dingen die erbij betrokken zijn niet verkeerd benaderd worden en zo onbedoeld verstoord.
Het enige instrument wat dit kan is de intuitie. Als men poogt dit buiten de intuitie om te doen ontstaat hieruit obsessie met detail, en dat creeert een eigen wereld op zichzelf maar sluit daarbij ook de overkoepelende structuren vaak buiten het blikveld.

Ik heb om mijn ontdekking te herdenken en te eren ook al snel een symbool ontworpen/ontdekt dat ik een goeie representatie vond voor Het Patroon.
Ik heb na de creatie ervan (die hieronder zichtbaar is) in de loop der tijd nog vele ontdekkingen gedaan over wat er allemaal verborgen is erin aan 'effecten' die met het heelal te maken hebben.


Het Patroon:
De 10-ster, of de dubbele 5-ster


Zo zijn er nog heel erg veel zaken omtrent het Patroon die erg interessant zijn om over te discussieren. En in de afgelopen jaren heb ik talloze discussies gehad met verschillende soorten mensen, sommige zeer intelligent sommige heel simpel. Alle discussies droegen bij aan mijn inzicht van hoe het bewustzijn en bewustzijnsniveau veranderingen teweeg brengen in delen van het patroon.

Voor nu is dit even genoeg hierover....
updated 4 februari 2010